Народное предприятие

  • автор:

У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами і самоізоляція будь-якої країни вочевидь є для неї шкідливою, важливе місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації — об’єднання держав або національних громад, у тому числі неурядового характеру, для досягнення загальних цілей у політиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо. Міжнародна організація створюється на підставі угоди її учасників. При цьому діяльність кожної міжнародної організації регламентується її статутом.
Існують загальнополітичні і спеціальні міжнародні організації.

Загальнополітичні міжнародні організації. Організація Об’єднаних Націй (ООН) — це унікальна організація незалежних країн, які об’єдналися в ім’я загального миру і соціального прогресу. Офіційною датою народження Організації є 24 жовтня 1945 року, а її засновниками вважається 51 країна, у тому числі й Україна. На кінець 2008 р. кількість країн-членів ООН досягла 192.
Організація Об’єднаних Націй не є світовим урядом і не встановлює закони. Вона надає можливості для врегулювання міжнародних конфліктів і вироблення стратегій з питань, які стосуються кожного з нас. ООН переслідує чотири головні цілі: підтримка миру та безпеки на планеті; розвиток дружніх стосунків між країнами; співпраця у вирішенні міжнародних проблем і забезпеченні поваги прав людини; узгодження дій різних країн. Заради досягнення цих цілей співробітничають десятки родинних організацій, які разом утворюють систему ООН.
Головними органами ООН, про які ми ледь не щодня чуємо в передачах інформаційних агентств і читаємо на сторінках газет і журналів, є Генеральна Асамблея і Рада Безпеки. До інших провідних органів цієї міжнародної організації належать Секретаріат, Міжнародний суд, Рада опіки, Економічна і соціальна Рада.
Штаб-квартира ООН розташована в Нью-Йорку (США). У 1945 р. Україна, перебуваючи у складі СРСР, стала однією з країн-засновниць ООН. Тепер наша держава — член кількох спеціалізованих міжнародних організацій ООН.
На засіданнях Генеральної Асамблеї, де присутні делегації від усіх країн — членів ООН, постійно обговорюються найактуальніші проблеми світової політики, відпрацьовуються й ухвалюються рекомендації щодо їх вирішення. Кожна країна, незалежно від її площі, кількості населення, економічної та військової могутності, має один голос.
Рада Безпеки несе відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. її рішенням повинні підкорятися всі члени ООН. Рада Безпеки складається з 15 країн-членів, третина з яких є постійними (США, Великобританія, Франція, Китай і Росія). Інші десять країн-членів обираються на певний термін у певній послідовності.
У різних країнах працюють 16 спеціалізованих установ ООН.
ООН допомагає біженцям і голодуючим. Установи ООН з надзвичайної допомоги надають допомогу більш як 23 млн біженців і перемішених осіб, забезпечуючи їхній захист. Всесвітня продовольча програма — провідна організація ООН, що відповідає за продовольчу допомогу, відправляє понад 5 млн тонн продовольства на рік, забезпечуючи продуктами харчування приблизно 113 млн осіб у 80 країнах світу.

Рада Європи (РЄ) — найдавніша в Європі міжнародна політична організація, створена 1949 р.. Органи РЄ перебувають у французькому місті Страсбурзі, на кордоні Франції і Німеччини, як символ примирення двох країн.
Основною метою РЄ є розбудова єдиної Європи, що ґрунтується на принципах свободи, демократії, захисту прав людини і верховенства закону. Діяльність її спрямована насамперед на забезпечення і захист прав людини, чи то цивільних, політичних, економічних, соціальних або культурних прав. Отже, діяльність РЄ охоплює всі сфери життя людини. Проте економічними і військово-політичними питаннями ця організація не опікується. З 1995 р. Україна також є членом Ради Європи, що нині об’єднує 46 держав.
Одним із найзначніших досягнень Ради Європи є розробка та прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Конвенція встановлює невід’ємні права і свободи для кожного і зобов’язує держави гарантувати ці права кожній людині. Головна відмінність Конвенції від інших міжнародних договорів у галузі прав людини — існування механізму захисту зазначених прав. Ним є Європейський суд з прав людини, що розглядає індивідуальні скарги про порушення Конвенції.
Раду Європи не слід плутати з Європейською Радою: це абсолютно різні організації. Європейська Рада є найвищим політичним органом Європейського Союзу, що складається з глав держав та урядів країн-членів ЄС і їхніх заступників — міністрів закордонних справ.

Європейський парламент, що є одним з органів Європейського Союзу, обирають прямим загальним голосуванням терміном на п’ять років. Подібно до законодавчого органу окремої держави депутати Європарламенту утворюють окремі фракції. Щоправда, тут такі фракції є представниками міжнародних партійних об’єднань. Місця в Європарламенті розподілені між країнами-членами відповідно до чисельності населення.
Щомісячно сесії Європейського парламенту відбуваються в Страсбурзі, надзвичайні засідання — у Брюсселі, де працюють комітети Європейського парламенту, а секретаріат — у Люксембурзі.
Європейський парламент і Рада Європи мають рівні повноваження. Проте Європейський парламент виконує здебільшого консультативні функції. Він не має права вносити власні законопроекти. Водночас разом з Радою Європи бере участь у законодавчому процесі через численні процедури: спільного ухвалення рішень, співпраці, узгодження тощо. До того ж Європейський парламент разом з Радою Європи ухвалює річний бюджет і контролює його виконання. Повноваження Європейського парламенту постійно розширюються, проте вони все ще менші, ніж у національних законодавчих органів більшості держав.

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — міждержавне об’єднання більшості колишніх республік Радянського Союзу. Офіційне місце перебування органів СНД — Мінськ. Це об’єднання було утворене наприкінці 1991 р. Білоруссю, Росією та Україною, коли представники цих трьох республік СРСР визнали неможливість подальшого існування через глибоку політичну кризу єдиної держави — СРСР. Однак, зважаючи на історичну спільність народів, заявили про прагнення розвивати співробітництво в політичній, економічній, культурній та інших сферах на основі взаємного визнання і поваги державного суверенітету.
Незабаром кількість членів СНД зросла до дванадцяти (колишніх республік СРСР). Однак ідеї, закладені в основу діяльності цієї організації, не були реалізовані повною мірою. Через суттєві розбіжності між окремими державами-учасницями всередині СНД мали місце і нині тривають процеси подальшого розходження. Керуючись правом будь-якої держави вийти з організації у будь-який час і на власний розсуд, про такі наміри в 2008 р. заявила Грузія. Україна входить до СНД на правах асоційованого члена.
Функціонує політичне й економічне об’єднання країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Канада, США і Мексика підписали Північноамериканський договір про вільну торгівлю (НАФТА). У Південній Америці виникло об’єднання Південноамериканський спільний ринок (МБРКОСУР) у складі Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю. Африка теж має власне інтеграційне угруповання — Організацію Африканської Єдності (ОАЄ). До неї офіційно входять усі 54 держави цього континенту.

Спеціальні міжнародні організації. Одна з найвідоміших і найвпливовіших організацій такого характеру — це Європейський Союз (СС). Він був утворений 1993 р. і нині налічує 27 країн.
ЄС є унікальним міжнародним утворенням, яке поєднує ознаки міжнародної організації і держави. Союз має повноваження на участь у міжнародних відносинах і відіграє в них велику роль. Країни ЄС зобов’язалися проводити спільний курс у сфері зовнішньої політики і безпеки, основних напрямів внутрішньої економічної політики, координувати політику в питаннях охорони довкілля, боротьби зі злочинністю та ін.
Головною метою Європейського Союзу є створення «Європи без кордонів», де було б усунено всі перешкоди на шляху вільного пересування людей, капіталу, товарів і послуг. З 1999 р. (у готівкових розрахунках з 2002 р.) введена єдина валюта — євро (за винятком Великої Британії і Данії). Отже, це одночасно політичний, економічний і валютний союз.
1 березня 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною. ЗО грудня 2005 р. набуло чинності рішення ЄС надати Україні статус країни з ринковою економікою. На сьогодні розширений ЄС є найбільшим зовнішньоторговельним партнером України.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО). На сьогодні вона є найкраще організованою та дієвою міжурядовою міжнародною організацією у сфері оборони, безпеки та політики. Договір, що ознаменував утворення НАТО, був укладений 1949 р. десятьма європейськими та двома північноамериканськими незалежними країнами, які взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення взаємної оборони. Нині членами НАТО є 28 країн. Штаб-квартира НАТО перебуває в Брюсселі.
На початку XXI ст. перед НАТО постав цілий комплекс стратегічних цілей і завдань, які докорінно відрізняються від колишніх, зокрема подолання наслідків поділу Європи за часів «холодної війни», зміцнення демократії в країнах Центральної та Східної Європи. Йдеться про боротьбу зі зброєю масового знищення і тероризмом. Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів політичними й військовими засобами відповідно до Статуту ООН.
Нині діяльність НАТО, яка здійснює політику «відкритих дверей», дедалі розширюється. Вона охоплює співпрацю і з державами, які не входять до складу цієї організації, у тому числі й з Україною.
Починаючи з 1994 р. наша держава бере активну участь у програмі «Партнерство заради миру» (ПЗМ), в рамках якої українські військові були залучені до кількох десятків спільних із країнами-членами і партнерами НАТО миротворчих навчань як на території нашої країни, так і за кордоном.У своїх взаємовідносинах з НАТО Україна подолала шлях від Хартії про особливе партнерство (1997 р.) через План дій (2002 р.) до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо питань набуття членства і відповідних реформ. Процес Інтенсифікованого діалогу пропонується країнам, що висловили зацікавленість стати членами НАТО, і є першим етапом офіційного процесу підготовки країн до членства в НАТО. У серпні 2009 р. Президент України затвердив першу Річну національну програму на 2009 р. з підготовки України до набуття членства в НАТО. Тоді ж було підписано Декларацію про доповнення Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

Зменшення голоду та жебрацтва було назване на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН в 2000 р. однією з восьми цілей поточного тисячоліття. З огляду на це, особливу роль посідає Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО). Це є міжурядова міжнародна організація, спеціалізована установа ООН. Вона була заснована 1945 р. із штаб-квартирою в Римі. Головними цілями ФАО є збір, вивчення і поширення інформації з питань харчування, продовольства, сільського господарства, сприяння поліпшенню виробництва і збуту продовольства та ін. З метою запобігання загостренню проблеми голоду на планеті ФАО намагається передбачити надзвичайні ситуації у сфері продовольства. За допомогою знімків із супутників, польових досліджень та офіційних даних про врожайність і запаси продовольства співробітники ФАО контролюють попит і пропозицію щодо продовольчих продуктів на світовому ринку. У разі настання надзвичайних ситуацій ФАО допомагає сільським мешканцям відновити виробництво продуктів харчування.

Серед міжурядових міжнародних організацій досить відомою у світі є Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Це спеціалізована установа ООН, яка нині об’єднує 192 країни. Вона виникла 1945 р., штаб-квартира перебуває в Парижі. ЮНЕСКО здійснює дослідження в галузі освіти, науки і культури, сприяє просуванню, передачі та обміну знаннями, здійснює обмін спеціалізованою інформацією тощо. Однак завдання цієї організації не обмежуються публікацією наукових відкриттів. Розвиваючи співпрацю між державами в галузі освіти, науки і культури, ЮНЕСКО прагне до досягнення вищої мети — забезпечення миру і міжнародної безпеки, дотримання прав людини, взаємної пошани людей і народів.
До 2008 р. ООН включила до свого списку об’єктів світової спадщини понад 850 культурних, природних та природно-культурних об’єктів. З огляду на велику цінність цих пам’яток для всіх людей, їх вважають загальним надбанням людства. ЮНЕСКО допомогла захистити багато таких пам’яток у понад 80 країнах світу.

Таким образом, как свидетельствует зарубежный опыт, формирование эффективного механизма регулирования занятости населения на основе управления процессами внутрирегиональной трудовой миграции базируется на эффективном взаимодействии и объединении усилий и финансовых ресурсов государственных структур, общественных и коммерческих организаций- работодателей.

Зарубежный опыт показывает, что эффективное регулирование внутренней миграции возрастает, когда партнерами по решению данных вопросов становятся правительственные и неправительственные организации, имеющие соответствующий опыт, навыки и делегированные конкретными полномочиями.

Литература

1. http://www.floydadaedc.com/news.php (дата доступа 10 августа 2009 г.)

3. http://www.stmh.org/working stmh/nursing/relocation.html (дата доступа 14 августа 2009 г.)

4. http://www1.umn.edu/twincities/about.php (дата доступа 14 августа 2009 г.)

5. http://www.jpmorgan.com (дата доступа 16 августа 2009 г.)

УДК 334.72

Народные предприятия: быть или не быть?

Г аврилюк Мария Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и предпринимательство»,

ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва,

Нобелевская премия по экономике в 2009 году была присуждена американке Элинор Остром за исследования в области коллективного управления собственностью. Работы Элинор Остром опровергли устоявшиеся взгляды и, по сути, мир. Американская исследовательница в пику именитым ученым доказала, что коллективное управление собственностью, общими ресурсами, в огромном числе ситуаций наиболее эффективно и бесконфликтно. Так называемые народные предприятия становятся все более популярными в США и Европе. В статье рассматриваются этапы становления акционерных обществ работников (народных предприятий), проблемы и перспективы их развития в России.

Key Words: ESOP, stock companies of workers, public enterprises, collective property, public economy Ключевые слова: ESOP, акционерные общества работников, народные предприятия, коллективная собственность

В 1993 году известные ученые и общественные деятели Луис О. Келсо и Патриция Х. Келсо в монографии «Демократия и экономическая власть» обосновали альтернативный капиталистическому способ ведения предпринимательской деятельности: акционерные общества, полностью или частично принадлежащие работникам. Работники предприятия, фирмы должны стать собственниками и иметь свою долю капитала предприятия, на котором они работают. Тогда они будут обладать двумя источниками дохода (оплата за труд и за вложенный капитал), решив тем самым самостоятельно свои личные материальные проблемы.

Кроме теоретического обоснования данного вопроса, Л. Келсо были разработаны и воплощены в жизнь различные варианты моделей обеспечения работников долями капитала акционерных обществ, в которых они работают. Наиболее известный и получивший широкое распространение в США и других западных странах — план создания акционерной собственности работников (Employee Stock Ownership Plan — ESOP) .

В США в конце 2003 года было 8,5 млн рабочих-акционеров, занятых в 10 тыс. компаний с программами наделения работников собственностью. Стоимость акций, принадлежащих работникам, составляет свыше $600 млрд. Согласно опросам, более половины американских рабочих хотели бы работать не на частных предприятиях, а на предприятиях, принадлежащих работникам-собственникам . В 1989 году Палатой общин Великобритании был принят закон о развитии собственности работников предприятий, фирм. В настоящее время там функционируют несколько десятков предприятий, полностью или частично выкупленных рабочими.

В нашей стране идея формирования собственников была реализована в системе народных предприятий. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» провозгласил в России право на создание собственности работников. К народным предприятиям законодатель относит закрытое акционерное общество, в котором более 75% уставного капитала должно принадлежать работникам народных предприятий (НП). Работник-акционер обязан при увольнении продать принадлежащие ему акции, а НП обязано их приобрести по выкупной стоимости, которая не может быть менее 30% его чистых активов. Вновь принятые работники наделяются акциями в зависимости от их трудового вклада не ранее чем через три месяца и не позднее двух лет после приема на работу в НП. Принятие этого закона явилось радикальным нововведением в области организационно-правовых форм предприятий, позволяющим преодолеть или ослабить последствия целого ряда ошибок, допущенных в процессе приватизации и формирования малых и средних предприятий.

Экономическая сущность народного предприятия как формы хозяйствования заключается в том, чтобы обеспечить полновластный гарантированный от внешних воздействий контроль работников финансовых потоков. Если при других организационноправовых формах часть прибыли неминуемо попадает «внешним» собственникам, которые распоряжаются ею по своему усмотрению, то в НП вся прибыль (после уплаты налогов и обязательных платежей) остается в его распоряжении и полностью направляется на стимулирование труда работников и развитие предприятия.

Одним из плюсов преобразования открытых и закрытых акционерных обществ в народные предприятия является возможность защититься от недобросовестных акционеров, сохранив при этом контрольный (более 75%) пакет акций в руках работающих, и тем самым ограничить своё предприятие от возможных «рейдерских захватов». Не менее важной является возможность дополнительного стимулирования труда всех категорий работников. Совместное владение собственностью упрощает систему управления, улучшает качество труда, стимулирует снижение непроизводственных расходов, что, в конечном счете, благотворно влияет на финансовое состояние предприятия в целом и каждого работника в отдельности. Голосование на общих собраниях акционеров по принципу «один акционер -один голос» способствует созданию атмосферы доверия между рабочим и руководителем. Это особенно важно для предприятий, расположенных в небольших городах и поселках, где «все друг друга знают» и концентрация акций у узкого круга лиц вызывает не только скрытое, но и явное противодействие, а сохранение контрольного пакета акций в руках работающих позволяет планировать перспективную деятельность народного предприятия.

Анализ географии распространения НП по территории Российской Федерации показывает: основная часть НП сконцентрирована в европейской части России (Татарстан, Удмуртия, Кабардино-Балкария, Урал, Поволжье, Астрахань, Калуга, Подмосковье), а большинство предприятий является градообразующими. К сожалению, среди народных предприятий практически отсутствуют предприятия сферы сервиса. Пожалуй, единственным таким предприятием можно назвать Офтальмологический центр Святослава Федорова.

В России традиции коллективного предпринимательства и хозяйственной деятельности имеют глубокие корни и давнюю историю. Это и общинное землепользование в сельском хозяйстве, и артели в промышленности, и господство основанных на неполном и нормируемом хозяйственном расчете коллективных форм производства в советский период истории. Это и отношения, складывавшиеся в рамках аренды и коллективного хозяйствования в ходе экономической реформы 1987-1991 годов, идеологической основой которой являлась идея «человеческого фактора», формирования «работника-хозяина», инициативного и отвечающего за результаты своего труда. В то же время характер идеологического и психологического воздействия советского периода достаточно противоречив. С одной стороны, работник (трудящийся, пролетарий) объявлялся истинным хозяином («гегемоном») на производстве и в обществе в целом; с другой стороны, административная система в значительной степени лишала работника возможности как-либо проявить свою инициативу, приучала его действовать лишь по указке и под контролем фактически правящей бюрократии. Эта двойственность во многом определила противоречия экономической реформы: работники в своей массе нередко не готовы и смириться со своей ролью наемного персонала, и нести реальную экономическую ответственность.

Негативный опыт коллективного предпринимательства на основе государственной собственности до ваучерной приватизации не имеет прямого отношения к вопросу об эффективности собственности работников, поскольку трудовые коллективы, получив права использовать и развивать производственные фонды своих предприятий, не были соответствующим образом институционально и юридически оформлены в качестве их ответственных и полноправных собственников (на тех немногих предприятиях, где коллективам удавалось выкупить у государства производственные фонды и создавать на этой основе «народные предприятия», дела, как правило, шли значительно лучше). Получившие с 1992 года права коммерческого использования «имеющихся» фондов, но не уверенные в сохранении этих же прав в отношении «воспроизводимых и накопляемых» ими фондов в дальнейшем, работники, в преддверии неизбежной и не дающей им соответствующих гарантий приватизации, естественно, стали относиться к фондам предприятий все более и более потребительски.

В этих условиях, в соответствии с принятой программой приватизации, был взят курс на принудительное формирование характерной для эпохи первоначального накопления капитала системы отношений собственности, основанной на полном отчуждении работников от управления производством и распределения его результатов.

Еще до начала широкомасштабной приватизации российское руководство прекратило действие Закона об аренде государственных предприятий, который допускал постепенный выкуп госпредприятий их трудовыми коллективами. Несмотря на тяготение российских реформаторов к опыту «цивилизованных стран», был отвергнут механизм выкупа предприятия его трудовым коллективом с использованием части получаемой прибыли, детально разработанный в рамках американской программы ESOP.

Перипетии происходившей политической борьбы предопределили деление единого процесса становления предприятий с собственностью работников на достаточно четкие временные этапы, отличающиеся преобладанием в практических подходах тех или иных политических концепций и соответствующих им правовых норм и организационных мероприятий, проводимых в этой сфере реформирования экономики России органами власти и управления на уровне федерации и ее регионов.

Таблица

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Этапы становления предприятий с собственностью работников* при переходе к рыночным отношениям (1986 — 1999 годы)

Этапы, годы Основное содержание Политические и концептуальноэкономические мотивы Нормативнозаконодательная база

I этап 1986 -1988 Попытки введения децентрализации и независимости предприятий. Повышение прав трудовых коллективов и его представительных структур. Поощрение со стороны государства создания кооперативов и первые договоры на аренду имущества государственных предприятий. Впервые с 1920-х годов На XXVII съезде КПСС Горбачевым М.С. подчеркнуто значение «участия рабочих» и «социалистического самоуправления» в экономике, что создало основу для предстоящих реформ. Закон СССР о государственном предприятии (объединении). (3 января 1988 г.) Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности (1 января 1988 г.) Закон о кооперации (май 1988 г.) Общие методические положения по аренде государственных предприятий трудовым коллективом (май 1988 г.)

* В таблице представлено предлагаемое Т. В. Зиминой деление рассматриваемого процесса становления собственности работников в условиях перехода к рынку в течение периода с 1986 по 1999 годы, включающее в себя шесть основных этапов.

Закон об индивидуальной трудовой деятельности разрешил частным предпринимателям предоставлять услуги и производить потребительские товары в небольшом объеме; работать в них могли только хозяева и члены их семей, без права использования наемного труда

II этап 1989 -первая половин а 1991 года Создание (август 1989 г.) ассоциации БУТЭК (будущее товарной экономики). Легализация существующей системы договоров, по ограничению аренды, через повышение арендной платы. Разрешено рабочим коллективам предприятий БУТЭКа выкупать у государства основные фонды своих компаний. Отмена прямых выборов руководителей по новому Закону о государственном предприятии. Массовое преобразование государственных предприятий в открытые акционерные общества Программа Абалкина Л.И. призывает к постепенному переходу от государственной формы собственности к другим формам и к развитию ориентированной на рынок финансовой системы Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об аренде и арендных отношениях в СССР» (1989 г.) Закон о государственном предприятии / объединении. (июнь 1990)

III этап втор. пол. 1991— 1992 Закон о приватизации РФ определил меры по ускорению приватизации предприятий и их подразделений, в котором отдано предпочтение передаче собственности трудовым коллективам. Закон не был реализован. Проект российской программы приватизации на 1992 год сокращал права трудовых коллективов в процессе приватизации. Арендные предприятия не признавались. Опыт передачи небольших предприятий их работникам по Основная цель реформаторов -уменьшение преимущественных прав трудовых коллективов в процессе приватизации. Закон РСФСР «Об основных принципах разгосударствления и приватизации» (1 июля 1991 г.) Закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий» (3 июля 1991 г) Г осударственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ на 1992 г. (11 июля 1992 г.) Указ Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию

заниженной остаточной стоимости (вариант приватизации Л. Пияшевой) Программа приватизации в РФ на 1992 г. установила процедуру широкомасштабной приватизации через выдачу всем гражданам ваучеров и предоставляла трудовым коллективам определенные преимущественные права в процессе приватизации Массовое преобразование государственных предприятий в открытые акционерные общества государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» (1 июля 1992 г.) Положение о коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа (1 июля 1992 г.)

IV этап 1991 -1994 «Ваучерная приватизация». В ходе которой большинство трудовых коллективов делали выбор в пользу собственности работников (второй вариант приватизационных льгот) Г оскомимущество в надежде на «настоящих хозяев» рассматривает собственность работников как явление переходного периода и создает правила, затрудняющие сохранение акций внутри предприятий. Указ Президента РФ «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ (24 декабря 1993 г.)»

V этап 1995 -1997 Изменение исходной структуры акционерного капитала компаний в направлении его перераспределения в пользу как крупных внутренних так и внешних акционеров. Экономическая стратегия, ориентированная на формирование слоя крупных собственников, владеющих большими пакетами акций и огромным имуществом. Одновременно усиление борьбы за предоставление права образования предприятий с собственностью работников. Закон РФ «Об акционерных обществах» (1995 г.) Подготовка и обсуждение проекта Федерального Закона «О предприятиях принадлежащих их работникам» (март 1997 г.)

VI этап 1988 -1999 Появление новых возможностей для развития и функционирования собственности работников в условиях рыночных отношений; формирование значительного числа пилотных акционерных обществ работников Президентское вето на Закон о народных предприятиях, формально мотивированное отсутствием в ГК РФ организационно-правовой формы — акционерное общество работников. Преодоление Г осударственной Думой РФ вето президента Подписание Президентом РФ ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (июль 1998 г.) ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных предприятий» вступил в силу 1 октября 1998 г.

Анализ процесса становления предприятий с собственностью работников как одного из неотъемлемых компонентов многоукладной экономики России позволяет сделать следующие выводы.

Общим для всех этих этапов явилось состояние постоянной борьбы не только в части научно-теоретических концепций, но и в сфере большой политики. Исследования ученых и мировой опыт формирования и функционирования предприятий с собственностью работников давно доказали бесспорную правомерность как теоретических взглядов, так и практических подходов сторонников формирования системы предприятий с собственностью работников в экономике России.

В 2000 году по инициативе С.Н. Федорова был создан Российский союз народных предприятий (РСНП). РСНП является некоммерческой организацией, объединяющей организации разных организационно-правовых форм с численностью работающих более 50 человек. Большая часть членов РСНП — НП, созданные путем преобразования из открытых или обычных ЗАО в соответствие с Федеральным законом «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)». Другие законодательные и нормативные правовые акты, касающиеся особенностей правового положения народных предприятий — это Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» , а также стандарты эмиссии дополнительных акций, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии . С точки зрения РСНП, вышеназванные стандарты эмиссии противоречат Федеральному закону от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)», потому что распределить акции между работниками народного предприятия пропорционально суммам их оплаты труда путем закрытой подписки невозможно .

Однако на этом история развития предприятий с собственностью работников может окончиться. Во исполнение положений Указа Президента РФ от 18 июля 2008 года «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» Исследовательскому центру частного права при Президенте РФ Советом при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поручено разработать проект концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации.

Предварительный вариант концепции уже опубликован в открытых источниках.

Названная концепция предполагает серьезное реформирование Гражданского кодекса РФ и пересмотр многочисленных федеральных законов о статусе юридических лиц, в частности, указанный документ предусматривает «безусловную отмену федерального закона

«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» как не оправдавшего себя в практическом применении». Народные предприятия, число которых сегодня в стране чуть более ста, должны стать открытыми акционерными обществами. Их акциями можно будет торговать на фондовом рынке.

Если указанная концепция обретет статус закона, то НП прекратят свое существование, и будет ли это являться благом для страны, однозначно ответить нельзя.

Рассмотрим причины того, что НП не получили широкого распространения на территории Российской Федерации. Корни этого видятся в следующем:

• недостаточная нормативно-правовая база, т.е. нет четко прописанных общих и отраслевых «правил игры», что позволяет трактовать их по-своему;

• в то время, когда государство сокращает долю своей собственности, закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» не позволяет напрямую преобразовывать унитарные предприятия в предприятия с собственностью работников;

• отсутствие реальных налоговых и других льгот собственника народных предприятий;

• ограничение числа внешних акционеров, что влечет за собой ограничение возможностей самофинансирования и сужение области распространения акционерных предприятий с собственностью работников предприятиями со стабильными и плодотворными технологиями, не требующими крупных инвестиций;

• достаточно высокая нижняя граница, устанавливающая минимальное число работающих на НП (50 человек), что не дает возможность развиваться малому бизнесу в форме народного предприятия;

• отсутствие подготовленных специалистов, уровень экономической и общей культуры работников предприятий существенно ниже, чем у профессиональных менеджеров;

• отсутствие государственных гарантий на денежный вклад в уставный капитал народного предприятия;

• недостаточное осознание обществом того, что владение и управление собственностью является одним из стимулов высокопроизводительного труда.

Несмотря на указанные недостатки, предприятия с собственностью работников могут развиваться вполне успешно. Подтверждением этому служит тот факт, что Нобелевская премия по экономике за 2009 год была присуждена американке Элинор Остром за

исследование в области коллективного управления собственностью. Американская исследовательница доказала, что коллективное управление собственностью, общими ресурсами, в огромном числе ситуаций наиболее эффективно и бесконфликтно. С мнением Остром соглашаются всё больше ученых во всем мире, склоняясь к мысли, что предприятия с собственностью работников — не рудимент социалистической системы, а начало нового процесса в управлении предприятиями. На сегодняшний день, констатируют ученые РАН, не найдено более эффективной организационно-правовой формы, сочетающей владение, управление и распоряжение собственностью, чем предприятия с собственностью работников.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Для успешного развития и существования акционерных обществ работников (народных предприятий) в России необходимо создать реальные гарантии государства, увеличить количество и качество информации о деятельности народных предприятий и о тех преимуществах, которые дает данная организационно-правовая форма, как для самих работников, так и для предприятий. Изменение законодательства позволит распространить данную организационно правовую форму и на малые предприятия, в том числе и функционирующие в сфере сервиса, что успешно подтверждается мировой практикой.

Литература

1. Луис О.Келсо, Патриция Х.Келсо Демократия и экономическая власть. М.: Феникс, 2000.

2. Народное предприятие и коллективная собственность работников Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2005. № 10 (262).

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2005/VSF NEW200802091459/ VSF NEW200802091459 р 002.htm

3. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)».

4. Зимина Т. Акционерные общества работников как форма хозяйствования в переходной экономике России. Екатеринбург: РТП ин-та Экономики УрО РАН, 2000. 70 с.

5. Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

6. Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н).

8. Концепция развития законодательства о юридических лицах http://privlaw.ru/concep YUR.rtf

9. Проблемы экономики. Коллективная рабочая собственность и народное предприятие//Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. № 10 (262). 2005. http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2005/VSF NEW200802091459/ VSF NEW200802091459 p 002.htm

10. http://www.cemi.rssi.ru/news/science/index.php?ELEMENT ГО=2485

УДК 331.101.3

Совершенствование системы трудовой мотивации на предприятии

Нетребин Юрий Юрьевич, преподаватель кафедры «Экономика труда и управление персоналом»,

ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,

г. Москва, efrgutis@mail.ru

Формирование и развитие эффективной мотивационной системы на предприятии позволяет в значительной степени снизить уровень конфликтности в коллективе, гармонизировать отношения в системах «работник-работодатель» и «работник-работник», реально повысить уровень самоорганизации и самоуправления, а следовательно, производительность, качество труда и оптимизировать издержки, связанные с компенсацией труда работников.

УДК 347.72

Ю.О. АЛМАЕВА, старший преподаватель,

К.Г. ТОКАРЕВА, кандидат юридических наук, доцент

Набережночелнинский филиал Института экономики, управления и права (г. Казань),

г. Набережные Челны, Россия

ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОДНОГО ИЗ ТИПОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Цель: доказать, что акционерное общество работников (народное предприятие) является самостоятельным типом акционерного общества.

Методы: Методологическую основу исследования составляет универсальный диалектический метод познания, а также иные общенаучные теоретические методы. Принимая во внимание невозможность исследований и решения поставленных задач посредством использования исключительно отраслевой правовой материи, также широко применялись частнонаучные подходы — формально-логический, сравнительно-правовой и др.

Результаты: На основе проведенного анализа норм действующего российского гражданского законодательства о юридических лицах, праворазъяснительных актов, а также точек зрения некоторых авторов доказано, что к акционерному обществу работников (народных предприятий) применяются нормы о закрытых акционерных обществах, но с существенными особенностями. Эти особенности обусловливаются отчасти смешением в конструкции народного предприятия признаков ряда традиционных организационно-правовых форм (прежде всего, акционерного общества и производственного кооператива) и позволяют, в свою очередь, определить народное предприятие как самостоятельный тип акционерного общества.

Научная новизна: Доказано, что акционерные общества работников (народные предприятия) являются специфической разновидностью акционерной формы предпринимательской деятельности. При этом субсидиарное применение норм о закрытых акционерных обществах к народным предприятиям не влияет на самостоятельность типа данного акционерного общества.

Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего профессионального образования юридического профиля, при повышении квалификации практических работников и научно-педагогических кадров в области юриспруденции.

Ключевые слова: акционерное общество; открытое и закрытое акционерные общества; акционерное общество работников (народное предприятие); особенности народного предприятия; производственный кооператив; самостоятельная организационно-правовая форма коммерческой организации; тип акционерного общества.

Введение и результаты исследования

Народное предприятие — это закрытое акционерное общество с определенными, характерными только для народного предприятия, особенностями, отличающими его от обыкновенного закрытого акционерного общества. Эти особенности определены Федеральным законом «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»1 (далее — Закон

1 Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий): Федеральный закон № 115-ФЗ от 19 июля 1998 г. // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 30. — Ст. 3611.

о народных предприятиях). Отсюда, в частности, следует, что правовое положение народного предприятия определяется Законом «Об акционерных обществах»2 (далее — Закон об акционерных обществах) и Законом о народных предприятиях.

При этом признаки закрытого акционерного общества определены ст. ст. 96-104 Гражданского кодекса Российской Федерации3 (далее — ГК РФ).

2 Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 / Федеральный закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. // Со-

В частности, общее определение закрытого акционерного общества дается в ст. 97 ГК РФ. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Эти признаки отличают закрытое акционерное общество от открытого. Согласно указанной выше статье ГК РФ, акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами.

Закон о народных предприятиях предусматривает несколько иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом «Об акционерных обществах» для закрытых акционерных обществ. Вот эти «иные правила» и характеризуют отличительные особенности организационно-правовой формы народного предприятия. Исходя из них, каждый коллектив должен будет разработать устав, в котором будут учтены все важные условия деятельности предприятия.

В частности, народное предприятие обладает следующими основными свойствами, отличающими его от других типов акционерного общества:

— работникам народного предприятия должно принадлежать количество акций, номинальная стоимость которых составляет более 75% его уставного капитала, при этом доля одного работника-акционера не может превышать 5% уставного капитала народного предприятия;

— среднесписочная численность работников народного предприятия не может составлять менее 51 человека, а число работников, которые не являются акционерами народного предприятия, за отчетный финансовый год не должно превышать

брание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

10% численности работников народного предприятия. Число акционеров народного предприятия не должно превышать пяти тысяч;

— народное предприятие обязано выкупить у уволившегося работника-акционера, а уволившийся работник-акционер обязан продать народному предприятию принадлежащие ему акции народного предприятия по их выкупной стоимости в течение трех месяцев с даты увольнения. При этом не допускается покупка акций генеральным директором, его заместителями и помощниками, членами наблюдательного совета и контрольной комиссии народного предприятия;

— порядок принятия решения общим собранием акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение принимается по принципу «один акционер — один голос»;

— ежегодно работники наделяются акциями дополнительного выпуска пропорционально суммам их зарплаты за прошедший финансовый год;

— размер оплаты труда генерального директора не может более чем в 10 раз превышать средний размер оплаты труда одного работника.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Вновь принятые работники наделяются акциями в зависимости от трудового вклада не ранее чем через три месяца и не позднее двух лет после приема на работу. Не допускается скупка акций генеральным директором, его заместителями, членами Наблюдательного совета и Контрольной комиссии народного предприятия, что с одной стороны, стимулирует руководящий персонал в возможно большей степени использовать механизмы безвозмездного (за счет чистой прибыли) наделения акциями всех работников, с другой — способствует созданию атмосферы доверия между руководителями и рядовыми работниками .

Несмотря на все вышесказанное, ряд авторов сомневается в акционерной природе народных предприятий. В частности, по мнению М.Ю. Тихомирова , правовое регулирование акционерных обществ может осуществляться только нормами ГК РФ и Закона «Об акционерных обществах» (кроме акционерных обществ, созданных в результате приватизации, но народные предприятия ими быть не могут). Иные нормативные акты могут определять специфику акционерных обществ (например, законодательство о банках, страховании, инвестиционной деятельности), но лишь в тех случаях, когда их применение предусмотрено Законом «Об акционерных обществах», поскольку именно

этот закон, развивая нормы ГК РФ, определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации и правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров. Так как о народных предприятиях прямо не упоминается ни в ГК РФ, ни в Законе «Об акционерных обществах», вряд ли правильно, что Закон о народных предприятиях устанавливает специфику подобных организаций, считает ученый.

М.Ю. Тихомиров приходит к выводу, что народное предприятие является не предусмотренным ГК РФ видом юридического лица и, по сути, тяготеет, скорее, к кооперативной, чем к акционерной форме организации предпринимательской деятельности . В связи с этим применение норм Закона «Об акционерных обществах» к деятельности народных предприятий, с точки зрения автора, представляется неоправданным.

Д.В. Ломакин также ставит под сомнение правомерность утверждений о том, что акционерное общество работников является разновидностью классического акционерного общества . По мнению данного автора, специфика правового регулирования акционерных обществ может быть установлена иными нормативно-правовыми актами, но только в том случае, когда об этом есть указание в Законе «Об акционерных обществах», поскольку именно этот закон в развитие положений ГК РФ определяет статус акционерного общества, а также права и обязанности акционеров. Так, в соответствии со ст. 1 Закона «Об акционерных обществах» особенности создания и правового положения акционерных обществ в отдельных сферах хозяйственной деятельности устанавливаются законами «О банках и банковской деятельности»4, «Об организации страхового дела в Российской Федерации»5 и др. К народным предприятиям такое отступление от общих правил неприменимо, так как в Законе «Об акционерных обществах» прямо об этом не

5 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ № 4015-1 от 27 ноября 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1993. — № 2. — Ст. 56.

сказано, да и само понятие «народное предприятие» в нем отсутствует.

Таким образом, исходя из положений действующего законодательства, Д.В. Ломакин делает вывод, что Закон о народных предприятиях не может устанавливать никакой специфики правового положения акционерных обществ, не предусмотренной ГК РФ и Законом «Об акционерных обществах». При этом автор утверждает, что, по существу, Законом о народных предприятиях предусматривается создание новой, не известной ГК РФ, организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, новой разновидности коммерческой организации. Налицо явное нарушение требования п. 2 ст. 50 ГК РФ , поскольку ни в каких иных организационно-правовых формах, кроме указанных в ГК РФ, коммерческие организации существовать не могут.

Д.И. Степанов, называя народные предприятия «мутантами», считает юридические построения, определяемые Законом о народных предприятиях, организационно-правовой формой, размывающей концептуальные устои гражданского законодательства РФ, так как ёе Гас1:о под видом разновидности акционерного общества вводится принципиально новая форма коммерческой организации, не предусмотренная ГК РФ .

Не считает нормы, содержащиеся в Законе о народных предприятиях, входящими в систему гражданского законодательства и, следовательно, не подлежащими применению, и В. А. Белов, который обосновывает свое мнение тем, что ключевое понятие народного предприятия как специфической организационно-правовой формы коммерческой организации, на котором, собственно, и построен Закон о народных предприятиях, противоречит Гражданскому кодексу РФ .

Интересной и в то же время противоречивой является позиция Г.В. Полковникова, считающего, что фактически народные предприятия являются не предусмотренным в ГК РФ видом юридического лица, который, в свою очередь, тяготеет скорее к кооперативной, чем акционерной форме организации предпринимательской деятельности, что может быть подтверждено, например, тем, что для них действуют не присущие акционерным обществам нормы: а) в них голосуют не акции, а лица; б) объем прав участников, владеющих обыкновенными акциями, может различаться в зависимости от наличия трудовых отношений с

эмитентом; в) существенно расширены полномочия акционеров контрольной (ревизионной) комиссии, а компетенция наблюдательного совета ограничена по сравнению с компетенцией совета директоров акционерного общества . С другой стороны, Г.В. Полковников полагает, что при рассмотрении правового статуса акционерного общества работников нельзя исходить только из формальных признаков — в конце концов, можно выделить это закрытое акционерное общество в отдельный вид юридического лица.

По мнению О.А. Макаровой , народное предприятие нельзя считать закрытым акционерным обществом, так как оно не отвечает самой сути АО. Народное предприятие — это скорее производственный кооператив, но статус кооперативов определен Федеральным законом «О производственных кооперативах»6. Народное предприятие — это некое искусственно созданное соединение акционерного общества и производственного кооператива, которое нельзя рассматривать в качестве самостоятельной организационно-правовой формы коммерческой организации, и нормы Закона о народных предприятиях не соответствуют нормам ГК РФ и Закона «Об акционерных обществах», считает автор.

На основе анализа изложенных выше точек зрения необходимо сделать вывод о том, что большинство авторов сходятся во мнении о конструировании законодателем новой, доселе неизвестной и не предусмотренной ГК РФ конструкции юридического лица, которую, в свою очередь, следует рассматривать в качестве новой формы коммерческой организации, занимающей промежуточное положение между акционерным обществом и производственным кооперативом. Однако озвученные мнения различных авторов следует признать необоснованными с точки зрения действующего законодательства РФ.

В частности, Закон о народных предприятиях состоит из 16 статей. Такой незначительный объем и положение о субсидиарном применении к народным предприятиям правил о закрытых акционерных обществах, которое содержится в п. 2 ст. 1 Закона, свидетельствуют о том, что акционерные

общества работников являются специфической разновидностью акционерной формы предпринимательской деятельности. Подтверждением этому выступает и наличие отсылочных норм, закрепленных в п.п. 1, 4 ст. 3; п. 12 ст. 6; п. 2 ст. 12 Закона. Наконец, по действующему российскому законодательству только акционерные общества вправе выпускать акции, а народные предприятия как раз наделены таким правом.

Нельзя, на наш взгляд, акционерное общество работников (народное предприятие) относить к кооперативной форме организации предпринимательской деятельности, учитывая саму идею и смысл производственной кооперации. Как известно, производственные кооперативы начали создаваться, прежде всего, с целью устранения для малосостоятельных лиц посредничество капиталиста. Такой принцип организации деятельности изначально характеризовался совместным личным трудом участников «за общий их счет и с круговою их порукою», т.е. наступающей при недостатке имущества юридического лица солидарной ответственностью участников личным имуществом. Отсюда — распределение полученного дохода между участниками кооператива главным образом по труду, а не пропорционально их имущественному участию. Этим артель и отличается от хозяйственных обществ, в том числе народных предприятий, не предполагающих ответственности участников по долгам обществ. Народное предприятие, в свою очередь, имеет целью не обеспечение личного трудового участия его членов, а пробуждение у работников интереса к участию в управлении делами компании.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод -Законом о народных предприятиях в гражданское законодательство введена новая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности — акционерное общество работников (народное предприятие). При этом к народному предприятию применяются правила Федерального закона «Об акционерных обществах» о закрытых акционерных обществах, если иное не предусмотрено Законом о народных предприятиях. Следовательно, правовое положение народного предприятия регламентируется двумя законами. Причем оба этих закона определяют народное предприятие как акционерное общество.

До вступления в силу Закона о народных предприятиях акционерные общества подраз-

делялись на два типа — открытые и закрытые акционерные общества. С вступлением в силу Закона о народных предприятиях возник еще один тип акционерного общества — акционерное общество работников (народное предприятие). Сказанное подтверждают положения следующих праворазъяснительных актов: Письма Высшего Арбитражного Суда РФ «О Федеральном законе «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»7, Постановления Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (абз. 6 п. 23)8 и др.

А субсидиарное применение норм о закрытых акционерных обществах к народным предприятиям ни в коей мере не влияет на самостоятельность типа данного акционерного общества. Подобная практика регулирования правового положения коммерческих юридических лиц наблюдается применительно к товариществам на вере и обществам с дополнительной ответственностью, когда Гражданский кодекс РФ прямо указывает на то, что на товарищество на вере распространяются правила ГК РФ о полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам Кодекса о товариществе на вере (п. 5 ст. 82), и что к обществу с дополнительной ответственностью применяются правила ГК РФ и закона об обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено статьей 95 ГК РФ .

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что в целях необходимости совершенствования правовых норм, регулирующих правовое положение акционерных обществ работников (народных предприятий) в РФ, необходимо внести следующие изменения и дополнения в действующее российское гражданское законодательство:

8 О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 19 от 18 ноября 2003 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2004. — № 1.

— во-первых, ст. 97 ГК РФ дополнить пунктом 3 в следующей редакции: «Акционерное общество, работникам которого принадлежат акции номинальной стоимостью более 75% его уставного капитала, признается акционерным обществом работников (народным предприятием). Один акционер народного предприятия, являющийся его работником, не может владеть количеством акций народного предприятия, номинальная стоимость которых превышает 5% уставного капитала народного предприятия. Среднесписочная численность работников такого предприятия не может составлять менее 51 человека, в противном случае народное предприятие обязано в течение одного года привести ее в соответствие либо преобразоваться в коммерческую организацию иной формы. Уволившийся работник — акционер обязан продать народному предприятию принадлежащие ему акции народного предприятия по их выкупной стоимости в течение трех месяцев с даты увольнения»;

— во-вторых, внести изменения в п. 1 ст. 7 Федерального закона » Об акционерных обществах», изложив его в следующей редакции: «Общество может быть открытым, закрытым или обществом работников (народным предприятием), что отражается в его уставе и фирменном наименовании».

Список литературы

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Тихомиров М.Ю. Акционерное общество: основы правового положения. — М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2007. — 230 с.

3. Ломакин Д.В. Что такое народное предприятие? // Законодательство. — 1998. — № 11. — С. 19-22.

5. Степанов Д.И. Проблемы законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. — 2002. -№ 10. — С. 41-51.

6. Белов В.А. Количество, переходящее в качество // Законодательство. — 2000. — № 4. — С. 33-37.

7. Полковников Г.В. Корпоративное право в странах Западной Европы и России. — URL: http://library.by

В редакцию материал поступил 12.01.13 © Алмаева Ю.О., Токарева К.Г., 2013

Информация об авторах

Алмаева Юлия Олеговна, старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права, Набереж-ночелнинский филиал Института экономики, управления и права (г. Казань)

Адрес: 423822, г. Набережные Челны, Московский пр-т, 67 (62/23), тел.:(8552) 32-19-13 E-mail: yuliya.almaeva@mail.ru

YU.O. ALMAYEVA,

senior lecturer,

KG. TOKAREVA,

PhD (Law), associate professor

Naberezhniye Chelny branch of Institute of economics, management and law (Kazan), Naberezhniye Chelny, Russia

FEATURES OF PUBLIC ENTERPRISE AS ONE OF THE TYPES OF A JOINT-STOCK COMPANY

Objective: to prove that a joint society of workers (public enterprise) is an independent type of a joint-stock company.

Information about the authors

Address: 67 (62/23) Moskovskiy Prospect, 423822, Naberezhniye Chelny, tel.:(8552) 32-19-13 E-mail: yuliya.almaeva@mail.ru

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства разработал Концепцию развития законодательства о юридических лицах, изменяющую существующее в России деление акционерных обществ на открытые и закрытые и высказался за безусловную отмену как не оправдавшего себя в практическом применении Федерального закона от 19.07.98 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)».

Закон о народных предприятиях был призван содействовать преодолению противоречий между трудом и капиталом, развитию производственной демократии и участия работников в управлении бизнесом на правах его совладельцев. Внимание к перспективному направлению «демократии участия» в ведущих экономиках мира возрастает.

В мире

Являясь одновременно непосредственным производителем и акционером — совладельцем трудовой, а не спекулятивной собственности, работник народного предприятия не только получает право участвовать в управлении и принятии решений, но и несет солидарную ответственность за производственные результаты. Такой баланс прав и обязанностей — одно из главных преимуществ подобных компаний в конкурентной борьбе. Это подтверждает опыт более чем 70 стран мира, действующее законодательство которых закрепляет наделение работников собственностью в компаниях, созданных на принципах соединения труда и капитала.

Еще в 1974 г. конгресс США утвердил план акционерной собственности работников ESOP. Сегодня в американских компаниях, принадлежащих работникам (совместно владеющим контрольным пакетом акций), трудится порядка 14 млн человек. В 500 крупнейших корпорациях еще в конце XX в. доля акций работников составляла в среднем 27%, а в таких, как «Макдоннелл-Дуглас», «Маккормик», «Проктер энд Гэмбл», — около 33%! Примечательны слова Джона Крола — президента компании «Дюпон» о продаже сотрудникам акций компании на льготных условиях: «Хочу, чтобы все, кто работает в компании, являлись ее инвесторами… чтобы их личное благосостояние напрямую зависело от успехов компании».

Европейские страны, принявшие законы о правовом регулировании акционерных обществ работников (Германия, Франция, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Швеция и др.), следуют рекомендациям Совета ЕС поощрять развитие программ участия работников в управлении производством и распределении его результатов, рассматривают демократизацию производства как важную составляющую вложений в человеческий капитал, формирование инновационной, социально справедливой постиндустриальной экономики.

В коммунистическом Китае, где закон «О коллективных предприятиях в городе и коллективных предприятиях на селе» действует с 1992 г., доля коллективного сектора в валовой продукции превысила 40% уже в 1995 г. Развитие собственности работников – одно из важных направлений экономической политики. Как не вспомнить знаменитое высказывание автора китайских реформ Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она хорошо ловила мышей».

Символично, что Нобелевская премия по экономике за 2009 г. присуждена Элинор Остром именно за работы в области управления коллективной собственностью.

В России

В нашей стране диаметрально противоположная тенденция. Советники при власти продолжают исповедовать во многом отжившие либерально-экономические принципы, демонстрируя, в частности, приверженность массовому созданию открытых акционерных обществ. Снова на повестке дня приватизация, но возможность предложить трудовым коллективам выкупить предприятия-банкроты на льготных условиях или передать им право управления пакетами акций не обсуждается.

По данным Росстата, сегодня в России около 200 народных предприятий, функционирующих в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них ЗАОр «НП Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», ЗАОр
«НП Туринский целлюлозно-бумажный комбинат» и ЗАОр «НП Сухоложскасбоцемент» (Свердловская область), ЗАОр «НП Архангельский хлеб», ЗАОр «НП Завод Искож» (г. Йошкар-Ола), ЗАОр «НП Конфил» (г. Волгоград), ЗАОр «НП Красная звезда» (Удмуртская Республика), ЗАОр «НП Жуковмежрайгаз» (Калужская область), ЗАОр «НП Надежда» (Свердловская область), ЗАОр «НП Поволжский фанерно-мебельный комбинат» (Республика Татарстан), ЗАОр «НП Челябинское рудоуправление» и др.

Почти все они были образованы вскоре после принятия названного выше федерального закона. Затем процесс застопорился из-за противодействия чиновников и бизнесменов, терявших возможность рулить и выводить капиталы. Ведь с рабочими, осознавшими свои права и ответственно относящимися к обязанностям, спорить трудно.

Безусловно, в закон об акционерных обществах работников должны быть внесены изменения, продиктованные законодательной и экономической практикой. Но на протяжении десяти лет все попытки предложить новую редакцию закона жестко пресекаются представителями экономического блока правительства и отдельных комитетов Государственной Думы.

Парламент страны с октября 1998 г. по ноябрь 2009 г. принял более 2700 федеральных законов, порядка 80% из них вносят изменения и дополнения в действующие законы. А малоизвестный российскому обществу закон о народных предприятиях игнорируют и изолируют, словно стремятся задушить в объятиях. Для сравнения: с 1974 по 1994 г. в США принято около 25 законодательных актов, стимулирующих формирование акционерной собственности работников.

В российских СМИ практически отсутствует информация о деятельности ЗАО работников, большинство из которых чувствует себя в рыночных условиях уверенно, укрепляя успешной работой и социально-ответственным поведением экономическую стабильность страны и регионов.

Союз труда и капитала

Официальные отчеты российских ЗАОр убедительно свидетельствуют об их экономической устойчивости, социальной ответственности, высокой конкурентоспособности, заинтересованности в производительном труде, стабильности и уверенности в трудовых коллективах, активной модернизации производства. Финансовая прозрачность, достойная заработная плата и пенсия, забота о работниках и их семьях, внедрение накопительных пенсий через выкуп акций, активное сотрудничество таких предприятий с местными органами власти подтверждают свойственную таким предприятиям гармонизацию коммерческой выгоды и социальной ответственности.

Важная особенность народных предприятий: у работника, уходящего на заслуженный отдых, предприятие выкупает принадлежащий ему пакет акций (так велит закон). Выкупная стоимость акций (количество которых ежегодно увеличивалось в зависимости от уровня зарплаты и стажа работы) пропорциональна стоимости чистых активов предприятия. Эта выкупная сумма и есть своеобразная накопительная негосударственная пенсия. Люди преклонного возраста могут поправить здоровье, помочь детям и внукам или просто жить достойно.

Конечно, у наших предприятий немало проблем и трудностей. И нынешний мировой экономический кризис сказывается на производственных результатах. Тем не менее его отрицательные последствия сведены к минимуму, а на некоторых предприятиях среднемесячная зарплата даже увеличилась.

Не рубите, мужики, не рубите!

От имени членов «Совета акционерных обществ работников (народных предприятий) Урала» призываю Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства изменить отношение к коллективным предприятиям, изучить опыт их функционирования в России и развитых странах мира, посетить народные предприятия, не допустить принятия решения, которое поставит действующие ЗАО работников вне правового поля.

Реализация концепции о принудительном преобразовании ЗАО в ООО или ОАО (вкупе с планами очередной приватизации) ускорит процесс концентрации собственности, поднимет очередную волну рейдерских захватов успешных предприятий, продолжится рост социального и имущественного расслоения в обществе, снижение социальной защищенности рабочего класса, усиление всевластия крупного частного капитала. Доверию граждан к государству как гаранту труда и безопасности частной собственности будет нанесен серьезный урон.

Мы обращаемся к представителям Правительства РФ и депутатам Государственной Думы, ученым и специалистам, представителям зарубежных объединений с предложением высказать мнение по обсуждаемой проблеме.

Пример закрытых акционерных обществ работников в значительной мере соответствует актуальной для нашего общества формуле: экономика должна быть справедливой!

От редакции

4 декабря 2009 г. в ЦЭМИ РАН на секции по проблемам демократизации управления предприятиями Научного совета «Проблемы комплексного развития предприятий» при Отделении общественных наук РАН принято Обращение к председателю Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства В.Ф. Яковлеву. В нем, в частности, говорится: «Народные предприятия России одни из немногих, успешно реализованных в отечественном предпринимательстве образцов синтеза современной научной мысли и передовой практики, учета национально-исторических традиций, отказа от слепого копирования не всегда убедительного зарубежного опыта… С учетом сложившейся на данный момент правовой и экономической ситуации призываем вас не допустить принятия решения об отмене Федерального закона «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *